Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: function logi_aut_zawartosc(unknown, unknown, unknown, unknown) does not exist LINE 1: select logi_aut_zawartosc( 'UPDATE','BEFORE',E'{"id":3,"id_m... ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts. QUERY: select logi_aut_zawartosc( 'UPDATE','BEFORE',E'{"id":3,"id_menu":18,"data":"2011-05-04","autor":null,"tresc":"<p align=\\"justify\\"><font size=\\"3\\">Oferta pracy skierowana jest do osób pasjonujących się ogrodnictwem, które chciałyby się realizować w:</font></p>\\r\\n<div>\\r\\n<ul>\\r\\n<li><font size=\\"3\\">projektowaniu ogrodów i terenów zielonych </font></li>\\r\\n<li><font size=\\"3\\">pracach ogrodniczych, układaniu kostki brukowej, kamieniarstwie, nawadnianiu i zakładaniu oczek wodnych.< in /home/siumot/domains/php/siumlib_v1.3/siumot.php on line 115
Praca - Fantastyczne Ogrody
Projektowanie ogrodów, wykonastwo i pielęgnacja.

Oferta pracy skierowana jest do osób pasjonujących się ogrodnictwem, które chciałyby się realizować w:

  • projektowaniu ogrodów i terenów zielonych
  • pracach ogrodniczych, układaniu kostki brukowej, kamieniarstwie, nawadnianiu i zakładaniu oczek wodnych.

Zapewniam pracę o niemonotonnym charakterze i uczciwe wynagrodzenie.

COPYRIGHT (c) 2010-12
FANTASTYCZNE OGRODY
ALL RIGHTS RESERVED
Powered by APSI